För kommun, se London Borough of Ealing.

Ealing är en stadsdel (district) i London Borough of Ealing i västra London, ursprungligen en självständig stad. Stadsdelen är ett av tio regionala stadscentrum i Greater London enligt Londons översiktsplan. Den har gett namn åt den större kommunen London Borough of Ealing. Ealing är kanske mest känt för Ealing Studios där Ealingkomedierna spelades in.

Ealings stadshus