Early warning score eller early warning system (EWS), engelska för tidiga varningssystem,[1] är system som används i sjukvården för att snabbt bedöma och hantera akut sjukdom.[2]

Den första EWS presenterades år 1997 i Storbritannien.[3] Modified early warning score (MEWS) är ett annat system som har använts i hög utsträckning bland annat i Sverige.[1] År 2012 ersattes MEWS av national early warning score (NEWS) som utvecklades i Storbritannien.[1] I slutet av år 2017 kom NEWS2 som är en reviderad version av NEWS och implementerades i Storbritannien under 2018.[1] I Sverige infördes NEWS2 nationellt under 2018–2019.[1]

Det finns särskilda NEWS vid graviditet (obstetrisk NEWS) och versioner för barn och ungdomar som PEWS (paediatric early warning score) och sedan år 2021 Swe-PEWS (svensk pediatric early warning score).[1][2][4]

Tidiga varningssystem baseras på en poängsättning av vitalparametrar som andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, puls och medvetandegrad. Poängbedömningen sker efter en särskild mall. Totalsumman av dessa utgör NEWS-poängen. Den totala NEWS-poängen vid bedömningstillfället ger en riskkategorisering.[2]

Ytterligare ett liknande system är triageinstrumentet RETTS (rapid emergency triage and treatment system).

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d e f] Djärv, Therese (4 oktober 2018). ”Nu kommer NEWS2 – bör införas brett nationellt”. Läkartidningen. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2018/10/nu-kommer-news2-bor-inforas-brett-nationellt/. Läst 24 oktober 2022. 
  2. ^ [a b c] Martin Spångfors (21 juli 2021). ”Bedömning enligt NEWS”. Vårdhandboken. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/akut-bedomning-och-skattning/bedomning-enligt-news/oversikt/. Läst 24 oktober 2022. 
  3. ^ Gao, Haiyan; McDonnell, Ann; Harrison, David A.; Moore, Tracey; Adam, Sheila; Daly, Kathleen (2007-04). ”Systematic review and evaluation of physiological track and trigger warning systems for identifying at-risk patients on the ward”. Intensive Care Medicine 33 (4): sid. 667–679. doi:10.1007/s00134-007-0532-3. ISSN 0342-4642. PMID 17318499. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17318499. Läst 24 oktober 2022. 
  4. ^ ”PEWS”. Löf. https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/pews. Läst 24 oktober 2022.