Huvudartikel: EBCDIC

EBCDIC Codepage 278 är en teckenkodning från 1960-talet från gruppen EBCDIC, avsedd för Finland och Sverige. Den motsvarar ungefär ASCII-gruppens teckenkodning ISO 8859-1 (Latin-1).

codepage 278
Finland, Sverige
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F  
4_     â { à á ã } ç ñ § . < ( + ! 4_  ( 4 hex = 0100 bin )
5_ & ` ê ë è í î ï ì ß ¤ Å * ) ; ^ 5_  ( 5 hex = 0101 bin )
6_ - / Â # À Á Ã $ Ç Ñ ö , % _ > ? 6_  ( 6 hex = 0110 bin )
7_ ø \ Ê Ë È Í Î Ï Ì é : Ä Ö ' = " 7_  ( 7 hex = 0111 bin )
8_ Ø a b c d e f g h i « » ð ý þ ± 8_  ( 8 hex = 1000 bin )
9_ ° j k l m n o p q r ª º æ ¸ Æ ] 9_  ( 9 hex = 1001 bin )
A_ µ ü s t u v w x y z ¡ ¿ Ð Ý Þ ® A_  ( A hex = 1010 bin )
B_ ¢ £ ¥ · © [ ¼ ½ ¾ ¬ ¯ ¨ ´ × B_  ( B hex = 1011 bin )
C_ ä A B C D E F G H I ­ ô ¦ ò ó õ C_  ( C hex = 1100 bin )
D_ å J K L M N O P Q R ¹ û ~ ù ú ÿ D_  ( D hex = 1101 bin )
E_ É ÷ S T U V W X Y Z ² Ô @ Ò Ó Õ E_  ( E hex = 1110 bin )
F_ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ³ Û Ü Ù Ú   F_  ( F hex = 1111 bin )
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F  
  • 40: mellanslag
  • 41: icke-brytande mellanslag
  • CA: mjukt bindestreck
  • FF: kontrolltecken (EBCDIC)