Duprez är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: