Du måste förstå att jag älskar Fantomen

Du måste förstå att jag älskar Fantomen är ett svenskt barnprogram med manus och regi av Christina Nilsson efter hennes pjäs. Programmet sändes i SVT kring julen 1981.[1]

HandlingRedigera

Serien kretsar kring Toffe, en pojke som nyligen har fyllt sju år och går på dagis. Toffe saknar sin pappa som han sällan träffar efter föräldrarnas skilsmässa. Både hemma och på dagis är han bråkig och utåtagerande. Handlingen utspelar sig till stor del i badrummet där Toffe leker och fantiserar att han är lika stark som Fantomen. I scenerna på dagis skildras gräl och samhörighet med kamrater, men även slagsmål om leksaker och samlagslekar. Relationen med mamman handlar främst om bråk och försoning i badrummet. Toffes fantasier gestaltas med ett formspråk med estetiska effekter och specialeffekter så att tittarna förstår att det bara är fantasier.[1]

MottagandeRedigera

Programmet var avsett att ses av föräldrar och barn tillsammans och inför varje avsnitt påtalades att programmet inte rekommenderades för barn under fem år. Serien väckte många reaktioner från publiken och många vuxna påstod att barn hade blivit rädda för vissa scener.[1]

I en receptionsstudie som Barnredaktionen gjorde framgick att barn i målgruppen mellan 5 och 6 år inte hade blivit rädda och att de även hade förstått skillnaden mellan de verklighetsbaserade scenerna och Toffes fantasier bättre än förväntat. Däremot hade barnen inte förstått att föräldrarna var skilda och att det var orsaken till att Toffe bråkade. Barnen upplevde att det fanns något positivt i att Toffe bråkade och vågade utmana vuxenvärldens regler och krav. Att barnen i publiken inte uppfattat att föräldrarna var skilda tillskrevs att skilsmässor och skilsmässoskildringar var ovanliga.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d] Maria Katerine Larsson. "Barndomsdramat - Barndomsdiskurser och existentiella frågor i TV-dramatik för barn" s.57, Magisteruppsats i barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2008. Läst den 15 december 2013.