En drottningmoder är mor till en kung (eller regerande drottning) och har därigenom ställning som drottning. I svensk tradition har kungarnas mödrar i allmänhet snarare varit änkedrottningar, som haft sin ställning i egenskap av den förre kungens gemåler och som står efter den aktuelle kungens gemål i rang. I polygama kulturer, t.ex. Swaziland, tenderar drottningmodern att ha en högre ställning än kungens hustrur och styvmödrar. Ett exempel på en drottningmoder är drottning Elizabeth II av Storbritanniens mor Elizabeth som var just en drottningmoder men, dock så var hon lägre i rang än hennes barnbarn prins Charles, prins av Wales.