Drivgas är gas som används för att driva fram en kolloid eller vätska ur en sprejburk. Några drivgaser är freon, kolväten och koldioxid.

Drivgas kan jämföras med förpackningsgas.