Dreyerpriset är ett danskt filmpris, utdelat sedan 1992.

Priset instiftades 1992 till minne av den danske filmpionjären Carl Theodor Dreyer och utdelas årligen av Carl Th. Dreyers Minnesfond på Det danske filminstitut i Köpenhamn på Dreyers födelsedag den 3 februari. Priset på 50 000 danska kronor ges till företrädesvis yngre filmskapare eller personer med framstående verksamhet inom dansk filmproduktion. Grunden för prismedlen härrör sig från filmdistributören Gaumonts överskott från rättigheterna på Dreyers kända stumfilm om Jeanne d'Arc, En kvinnas martyrium (1928). Första mottagare var Susanne Bier 1992 och 2014 utdelades för första gången ett särskilt hederspris till den svenske filmskaparen Jan Troell.

PristagareRedigera

ReferenserRedigera