Dröglapp, hos bland annat nötkreatur (och andra idisslare) ett hudveck som hänger ned vid övergången mellan hals och bringa, särskilt markant hos vissa raser, till exempel sebu.

En sebu med dröglapp.