Donation var i Sverige termen för sådan ärftlig godsavsöndring av kronans jord, som fungerade som belöning eller betalning för utförda tjänster.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Abalienation, 17 maj 1905.