Djos Per Andersson

rövare som dömdes till döden för dråp på en vaktkonstapel vid Uppsala fängelse

Djos Per Andersson, kallad Dalpelle, född 3 juni 1814 i Färnäs, Mora socken, död 28 mars 1849, var en rövare som dömdes till döden för dråp på en vaktkonstapel vid Uppsala fängelse och avrättades genom halshuggning. Dalpelle var son till häradsmannen och riksdagsmannen Anders Pehrsson. Dalpelle tecknade själv ned sin biografi men de två skrifter som finns efterlämnade är nedskrivna av någon annan, förmodligen prästen A Löfvén. Dalpelle tecknade även ned en mindre ordbok över fångarnas hemliga språk Romani som inte ska förväxlas med romernas språk.

BibliografiRedigera

  • Dödsfången Djos Per Anderssons (Dal-Pelle) leverne. Testamente från stupstocken eller Strödda anteckningar ur en dödsfånges levnad, 1849, Uppsala
  • En lifdömds betraktelse öfwer fånglifwet jemte en kort teckning öfwer Dios Per Andersons (Dal-Pelles) sista dagar, 1853
  • Lexikon på Romani, handskrivet manuskrift från 1847

KällorRedigera

  • Janne Bäckman (2000) Testamente från stupstocken. Dalpelles egen berättelse, Orsa Tryckeri AB, ISBN 91-973989-1-8