Dives in Misericordia, latin ’Rik i barmhärtighet’, är påven Johannes Paulus II:s andra encyklika, promulgerad den 30 november 1980.

Encyklikan Dives in Misericordia behandlar bland annat Guds barmhärtighet, här gestaltad av den förlorade sonens återkomst. (Målning av Rembrandt.)

Encyklikans tema är Guds barmhärtighet, men även barmhärtigheten människor emellan. Påven för fram liknelsen om den förlorade sonen som en sinnebild för barmhärtigheten.

Externa länkarRedigera