Dissenter (av latinets dissentire, vara av olika mening) är en benämning på den, som inte tillhör den etablerade kyrkan som på ett stödjande sätt särbehandlas av staten, eller historiskt har fått en sådan särbehandling. Dissenter har använts i svensk lagstiftning på vägen mot full religionsfrihet. I England är dissenter detsamma som icke-episkopaler, i Skottland icke-presbyterianer (den historiskt riktigaste benämningen på engelska dissenters är icke-konformister). I svensk kontext används frikyrkliga ofta som motsvarande benämning. I forskning benämns dessa kristna för dissenterprotestanter.[1] Dissenternas ställning till en etablerade kyrkan kan vara bestämd genom så kallade dissenterlagar (i Sverige finns alltjämt en lag för Svenska kyrkan och en annan lag för övriga trossamfund). I England efter restaurationen talar man om indulgensförklaringar. Dessa ersattes 1689 av toleransakten.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Rasmusson, Arne (2020-07-01). ”Kyrkan och kampen för ett bättre samhälle:”. Svensk Teologisk Kvartalskrift 96 (2). ISSN 0039-6761. https://journals.lub.lu.se/STK/article/view/21955. Läst 14 oktober 2020.