Dirichletvillkor är en typ av randvillkor för differentialekvationer där lösningen föreskrivs ha ett fixt givet värde på randen eller en del av denna.

ExempelRedigera

Om exempelvis en lösning u till en differentialekvation skall gälla i området   så är den underkastad ett Dirichletvillkor om den måste uppfylla u(0,y) =0 , u(L,y)=0. Då kan en lösning med en sinusserien   ansättas.[1] Vid insättning av ansatsen i den ursprungliga differentialekvationen kan   bestämmas. Lösningen kan tvingas lyda under andra typer av villkor på andra delar av randen, till exempel Neumannvillkor.

KällorRedigera

  1. ^ Sparr, Annika, Gunnar. Kontinuerliga System