Digital Negative

digitalt råbildsformat

Digital Negative (DNG), "digitalt negativ", är ett filformat för digitala bilder i råformat. Formatet började utvecklas av Adobe Systems som en reaktion på att många kameratillverkare tagit fram egna, inkompatibla format för rådata från digitalkameror.

FilformatetRedigera

Den första specifikationen för DNG publicerades 2004. Formatet utvecklas kontinuerligt och den senaste versionen släpptes 2019. Filformatet bygger på bildformatet TIFF version 6.0 och kan lagra metadata, information om bilderna, antingen som EXIF, IPTC eller XMP-metadata.[1]

SpridningRedigera

Flera mjukvaruföretag och flera kameratillverkare, bland annat Hasselblad, Leica och Pentax, har stöd för DNG-formatet.[2]

FotnoterRedigera