Digital Millennium Copyright Act, DMCA, är en upphovsrättslag i USA som trädde i kraft 1998 för att implementera bestämmelser från WIPO.[1]

Bland annat kriminaliserar lagen kringgående av DRM-system, det vill säga system som syftar till att upprätthålla immateriella rättigheter i digitala medier.

Referenser redigera