Digesta (latin, "samling"), Pandectae (av grekiska: pandektes, "allomfattande"), är den sammanställning av romerska lagar som genomfördes 530-533 på uppdrag av den bysantinske kejsaren Justinianus.

Lagsamlingen var uppdelad i femtio böcker, var och en med ett antal titlar uppdelade i lagar som i sin tur uppdelades i paragrafer. Verket består av citat från 39 romerska jurister men nästan hälften av volymen består av citat från Ulpianus och Paulus. Författningssamlingen, som var den enda tillåtna källan som alla icke-skrivna lagar måste utgå från, fick inte förses med kommentarer. De verk som Digesta själv utgick från fick heller inte åberopas för att försöka förklara dess eventuella tvetydigheter.

Se även

redigera

Externa länkar

redigera