Die Taalkommissie

språkmyndighet för afrikaans

Die Taalkommissie ("språkkommissionen") är en språkmyndighet för afrikaans i Sydafrikas vetenskaps- ock konstakademien (afrikaans Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns). Dess nuvarande ordförande är Gerhard van Huyssteen.[1]. Kommissionens syfte är att främja afrikaans användning och utveckla dess språknormer. Afrikaans standardiserades för första gången 1917 av den nuvarande Die Taalkommissies föregångare.[2]

Medan Die Taalkommissie endast ägnar sig åt afrikaans finns det en separat organisation för andra Sydafrikas officiella språk (förutom engelska) som heter Pan South African Language Board.[3]

KällorRedigera