Öppna huvudmenyn
Dialogpolis (höger i bild) och Monologpolis (vänster i bild) i samband med en demonstration 2007 genomförd av Svenska motståndsrörelsen. Dialogpolisen uppträder civilklädda men bär västar som identifierar deras roll.

Dialogpolis är polispersonal som genomför dialoguppgifter i samband med demonstrationer och andra opinionsyttringar.[1] Dialoguppgifterna består bland annat av informationsförmedling mellan polisen och arrangörer av demonstrationer samt medling. Dessa uppgifter genomförs före, under och efter själva demonstrationerna av särskilt utbildade poliser.[2] Utnyttjande av dialogpoliser är en särskild polistaktik som syftar till att bibehålla ordningen i samband med demonstrationer, och bygger på konfliktreducerande principer.[1]

Dialogpolisen inom polisen i SverigeRedigera

Polisen i Sverige började bygga upp sin dialogpolisverksamhet till följd av Göteborgskravallerna 2001 och den kritik mot polisen som 2002-2003 framfördes av Göteborgskommittén.[3][4] Ett av inslagen i den kritiken var att polisen behövde bli bättre på att föra dialog med politiska partier och organisationer som genomför opinionsyttringar.

Dialogpolisen består av ett 40-tal poliser vid polisregionerna Stockholm, Väst och Syd.[1] Ett fåtal av dessa arbetar heltid med att vara dialogpoliser, medan de övriga ägnar cirka 20 procent av sin arbetstid åt detta och resten åt annan polisverksamhet.[3] Den särskilda utbildningen till dialogpolis genomförs av Polishögskolan.

KällorRedigera