Dialoglista är i filmbranschen benämningen på en ordagrann utskrift av all dialog i en spelfilm. Syftet med dialoglistan är att tjäna som underlag för översättning till andra språk eller för undertextning för hörselskadade[1]. Dialoglistan upprättas i efterhand utifrån den färdiga filmen och ska inte sammanblandas med en films inspelningsmanus. En korrekt utskriven dialoglista innehåller namn på samtliga talare/rollfigurer, all talad dialog inklusive dialog på främmande språk samt förklaringar till sådant som är specifikt för antingen filmen eller den plats/det land där den är inspelad i syfte att hjälpa översättare till främmande språk[2]. En så kallad spottad dialoglista innehåller dessutom exakta tidsangivelser för varje enskild replik, vilket behövs för t.ex. dubbning av en film. Upprättandet av dialoglistor ingår i postproduktionen av en spelfilm.

Referenser redigera