Dexterko är en nötkreatursras som har sitt ursprung i sydvästra Irland. Det som utmärker rasen är tidig mognad och lång livslängd.

Dexterko med kalv

De första skriftliga skildringarna av rasen är från 1845. Rasen infördes till England år 1882 och år 1892 bildades en egen avelplan för rasen. De senaste åren har rasen blivit mycket populär och är etablerad i flera länder. Dexterkon är en väldigt liten ras, den genomsnittliga vikten för kor är 300 kilo. En tjur har en mankhöjd på cirka 100-110 cm och väger mellan 330-440 kg. Kon är något mindre, mankhöjden cirk 95-105 cm och vikten cirka 240-340 kg. Rasen används både som mjölkko och diko och årsavkastningen är 2 000-4 000 kilo mjölk. I förhållande till foderintaget är kött- och mjölkproduktionen god. Dexterns kött är förstklassigt och mjölken lämpar sig särskilt bra till ystning. Rasen finns i färgerna svart, röd och dun (gråbrun).

Dexternöten är väldigt lättfödda, förnöjsamma, sociala och kan vara utegångsdjur året runt även i Sverige. Dextern är väl lämpad som betesdjur i miljökänsliga områden tack vare sin storlek.

Den 9 maj 2010 bildades Svenska Dexterföreningen. Föreningen kommer att verka för dextern i Sverige och samla ägare och intresserade runt frågor som avel, stambok, livdjursförmedling etc.

Den största Besättningen av Dexter boskap i Sverige finns på Kölva Gård utanför Uppsala . Består av över 50 djur och ägs av Torbjörn Persson .

ReferenserRedigera