Deutsche Bundespost var en statlig myndighet som ansvarade för post och telefoner i Förbundsrepubliken Tyskland mellan 1947 och 1995. Bundespost bildades 1947 som en efterföljare till Deutsche Reichspost. Mellan 1947 och 1950 kallade man sig Deutsche Post. Bundespost var Västtysklands största arbetsgivare och hade 1985 543 200 anställda.

Bundesposts logotyp.
Huvudpostkontoret i Bonn 1988.

Bundepost var organiserat på tre olika nivåer: överst låg ministeriet för post och telekommunikation. På mellannivå låg myndigheter som Posttechnisches Zentralamt och Fernmeldetechnisches Zentralamt i Darmstadt, Sozialamt der Deutschen Bundespost i Stuttgart samt Postsparkassenämter (Hamburg och München) och på lägsta nivå de olika kontoren för post, postgiro och telefon.

Bundespost styrdes av en särskild postlag (Postverwaltungsgesetz). Ett av målen i förvaltningspolitiken var att affärsdrivande myndigheter som Bundespost skulle ta ut avgifter för sin verksamhet. Detta skedde bland annat genom att ge ut frimärken.

Genom en reform delades Bundespost 1989 upp i tre olika organisationer: Deutsche Bundespost Postdienst, Deutsche Bundespost Telekom och Deutsche Bundespost Postbank. 1995 gjordes dessa om till bolag: Deutsche Post, Deutsche Telekom och Postbank. Deutsche Post privatiserades år 2000. Deutsche Telekom är också nästan helt privatägd. Postbank ägs sedan 1999 av Deutsche Post.

Jahr 2018. Die aus der Deutschen Bundespost entstandene Deutsche Postbank AG ist nun endlich Bestandteil der Deutschen Privatbank Deutschen Bank AG (100.000 Beschäftigte, "Kundenvermögen von 325 Milliarden Euro.", 2 Milliarden Euro Bonuszahlungen an Beschäftigte/Investentbanker, "20 Millionen Kunden" Quelle. "Vize-Vorstandschef Christian Sewing" 11.03.2018 Deutsche Bank [1] (Titelseite 11.03.2018 Manager-magazin online) )

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ http://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/deutsche-bank-stellenabbau-a-1197510.html