Öppna huvudmenyn

Det globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin är en globaliseringskritisk debattbok av ekonomen Kenneth Hermele (utgiven av Ordfront, Stockholm, 2001). Hermele vänder sig i boken mot nyliberalism i allmänhet och avregleringarna av finansmarknaderna i synnerhet. Bland annat uppehåller han sig vid en studie av Gerard Caprio och Daniela Klingebiel från Världsbanken. Den studien visade på inte mindre än 114 bank- och finanskriser i världen 1980-2000.