Öppna huvudmenyn
Princip för enkel destillationsapparat
 1. Bunsenbrännare
 2. Rundkolv med den vätska som ska destilleras
 3. Destillationshuvud
 4. Termometer
 5. Kylare (kondenserare)
 6. Kylvattensingång
 7. Kylvattensutgång
 8. Kolv för uppsamling av destillatet
 9. Vakuumkälla
10. Vakuumtillsats.

Destillation eller destillering är uppvärmning, förångning och kondensation av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter. Beståndsdelen som man tar vara på kallas destillat. Ett vanligt exempel är framställning av alkohol samt den process som används i raffinaderier för att ur råolja få ut exempelvis bensin.

För att erhålla destillerat vatten kokas vanligt vatten (kranvatten, sjövatten eller liknande, som även innehåller "främmande" ämnen) varvid ångan leds till en separat behållare där den kyls ner, så att vattnet kondenserar till flytande form igen. Andra ämnen förblir genom denna process kvar på bottnen av ursprungsbehållaren. Eftersom kranvatten oftast innehåller andra ämnen än just vatten måste det destilleras innan det kan användas för speciella ändamål, t.ex.

  • Processer som kräver klinisk renhet, exempelvis inom sjukvården
  • Frihet från andra joner än vattnets (avjoniserat batterivatten)
  • Kalkfritt vatten för ångstrykjärn.

Destillation är samma process som naturen själv använder när den renar ytvatten genom avdunstning (solen hettar upp vattnet), följt av kondensation (moln och sedan regn).

Satsvis respektive kontinuerlig destillationRedigera

 
Destillationskolonner för kontinuerlig destillation i ett raffinaderi.

De två huvudsakliga formerna av destillation är satsvis destillation respektive kontinuerlig destillation.

I satsvis destillation hettas det som skall destilleras upp, och olika fraktioner samlas upp efter varandra vid olika temperaturer. Detta är det normala förfarandet vid destillation i laboratorieskala, och förekommer även vid industriell framställning i liten och medelstor skala, exempelvis i finkemikalieindustrin.

I kontinuerlig destillation tillförs hela tiden nytt material som skall destilleras, och samtliga fraktioner samlas upp hela tiden. Detta är det sätt som destillation genomförs i stor skala i processindustri.

"Enkel" destillationsapparat för alkoholdestillationRedigera

Kallas också enkelpanna.

När etanolen kokar vid 78° stiger ångorna upp och kondensatet leds ner i uppsamlingskärlet. När all etanol kokat bort kommer de ämnen som har en ännu högre kokpunkt att förångas. Denna del kallas för eftersprit och innehåller bland annat finkel.

Den del av destillatet som behålls kallas för hjärtat och består till största delen av etanol. Att bestämma var gränsen skall gå mellan försprit/hjärta och hjärta/eftersprit är ett av de viktigaste avgörandena för karaktären på spriten.

Enkelpanna kan bara användas satsvis, det vill säga när en omgång destillerats måste pannan tömmas och rengöras innan nästa omgång tappas i.

Denna långsamma och dyrbara metod ger doft- och smakrika spritsorter med mycket karaktär av råvaran, som maltwhisky och cognac.

 
En äldre destillationsapparat

Se ävenRedigera