Bunsenbrännare

gasbrännare för laboratoriebruk

Bunsenbrännare är en gasbrännare som med sin gaslåga åstadkommer stark värme. Den är ett laboratorieredskap och används främst vid kemiska experiment.

En bunsenbrännare

I en bunsenbrännare blandas gasen före förbränningen med luft (syre). Mer syre gör att förbränningen blir fullständig varvid gaslågan blir färglös och mycket het.

Brännaren är uppkallad efter professor Robert Wilhelm Bunsen i Heidelberg och bygger på en tidigare gasbrännare konstruerad av Michael Faraday och vidareutvecklad av Bunsens laboratorieassistent Peter Desaga 1855.

Varierande lågor beroende på syretillförsel (ingen syretillförsel alls längst till vänster, för att sedan öka)

HistoriaRedigera

Konstruktion och FunktionRedigera

AnvändningsområdenRedigera

Risker och SäkerhetsåtgärderRedigera

KällorRedigera