Depken (Döpken, Döpke), var en svensk affärsmanssläkt, troligen härstammande från Tyskland.

Den förste omtalade medlemmen i släkten var Simon Depken den äldre. Tillsammans med sönerna Simon Depken den yngre och Claes Depken kom att skapa ett av det samtida Sveriges rikaste handelshus. Claes Depkens son Claes Depken (1627–1702) kom att adlas Anckarström.

Medlemmar

redigera

Källor

redigera