Öppna huvudmenyn

Den højere Dannelsesanstalt for Damer, var en högskola för kvinnor i Köpenhamn i Danmark, grundad 1846. Den var den första högskolan öppen för kvinnor i Danmark.

1845 utfärdade Köpenhamns skoldirektion en ny skolmyndighet som skulle kontrollera utbildningen för privatlärare i Köpenhamn. De flesta privatskolor i Köpenhamn drevs av kvinnor, och för att möta detta behov öppnade Annestine Beyer 1846, tillsammans med Emil Bojsen, Den højere Dannelsesanstalt for Damer för att utbilda kvinnliga lärare. Skolans personal bestod av manliga akademiker, och den delade länge lokal med Døtreskolen af 1791. Detta var den första akademiska yrkeshögskolan öppen för kvinnor i Danmark. Fram till 1860-talet var de flesta av Danmarks kvinnliga reformpedagoger förutvarande elever där, bland dem Natalie Zahle. 1859 fick kvinnor i Danmark rätt att avlägga examen som lärare. 1861 arrangerade Beyer sin undervisning på förfrågan från Emma Holmsted, så att hennes skola också kunde ha en examenskurs för kvinnor, vilket var första gången kvinnor kunde avlägga examen i Danmark.

KällorRedigera