Den analytiska maskinen var världens första ritning på en programmerbar dator, från år 1837. Den blev aldrig byggd.

Modell av den analytiska maskinen i London Science Museum.

Konstruktören var Charles Babbage. Hans vän Ada Lovelace var den person som kom med idén om den analytiska maskinen. I samband med presentationen av maskinen skrev hon vad som senare angetts som världens första datorprogram.

Externa länkar

redigera