Öppna huvudmenyn

Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda.

H. L. Mencken, en amerikansk kritiker, definierar en demagog som "en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter."[källa behövs]

Ordet används numera mest för politiska förolämpningar: politiska opponenter beskrivs som demagoger, medan folk som anses seriösa ses som exempelvis "män/kvinnor av folket", eller duktiga talare.

Vad avser Menckens definition, innefattar demagogi lögner, men behöver nödvändigtvis inte innefatta falska fakta, utan snarare ger den okritiske åhöraren möjligheter att dra egna slutsatser. Demagogi involverar ofta logiska slutsatser baserade på felaktiga resonemang.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera