Delningsfilter är en elektrisk krets med vars hjälp signaler med olika frekvens eller frekvensband kan sorteras. De mest använda komponenterna är kondensatorer och spolar som elektriskt överför ström på olika sätt. Med en ren likspänning över en kondensator så kan denna beroende av typ, antingen laddas upp eller hindra strömmens passage. Om växelspänning i stället appliceras över kondensatorn ledes denna genom kondensatorn i större eller mindre grad beroende av kondensatorns storlek och spänningens frekvens. Spolen har en "motsatt funktion". Den leder igenom likströmmen men hindrar växelströmmens passage, mer då frekvensen stiger. Den ledningsförmåga kondensatorn har benämnes konduktans medan motsvarande för spolen benämnes induktans. På detta sätt kan dessa komponenter i olika sammansättningar tillsammans selektivt överföra eller hindra olika frekvenser att överföras, s.k. filter.

Delningsfilter för högtalare

Externa länkar redigera