Delivered Duty Paid (DDP) är en Incoterm och betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering.

Termen kan användas oavsett transportsätt.

Transportdokumentet övergår när godset finns färdigt för avlastning på angiven plats. Transportrisken övergår när godset finns färdigt för avlastning på angiven plats. Kostnaden för godstransporten övergår när godset finns färdigt för avlastning på angiven plats.