Datum

specifik dag representerad inom kalendersystem
Datum19.svg
För andra betydelser, se Datum (olika betydelser) och Data.

Datum (från latin datum, ”givet”) är en referens till en viss dag representerad i ett kalendersystem.

DatumformatRedigera

Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2020-09-19).[1] Den formen är även svensk standard. Den formen fastställdes ursprungligen 1972-06-30.[2]

SverigeRedigera

Språkrådet rekommenderar att man i löpande text skriver (den) 19 september 2020 (eller 19/9 2020 om man bara vill använda siffror).[3][4] Skrivsättet 2020-09-19 anses olämpligt i löpande text men kan användas vid datering av dokument, i brevhuvud etc.

EURedigera

I stora delar av Europa skrivs datum ofta som dag/månad/år (exempelvis 19/9/20).

Europeiska unionen har bestämt att ordningen dag månad år ska användas på livsmedel och läkemedelsförpackningar. Att använda punkt som separator med denna ordning (exempelvis 19.09.2020) har definierats av DIN 5008.

USARedigera

I USA skrivs datum som månad/dag/år (exempelvis 9/19/20). Denna form är ursprungligen från Storbritannien och importerades under kolonialtiden till Nordamerika, men Storbritannien har numera tagit efter övriga Europa. Anledningen till ordningen är att datum på engelska i tal vanligen anges som September 19, 2020.

Se ävenRedigera

KällorRedigera


  1. ^ ”Dataelement och datautväxling - Skrivsätt för datum och tid (ISO 8601:2004, IDT)”. Swedish Standards Institute. http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/informationsvetenskap-publicering/dokument-f%C3%B6r-administration-handel-och-industri/ss-iso-86012011. 
  2. ^ ”Sätt att ange datum, tidpunkt och tidrymd (STD-795)”. Swedish Standards Institute. http://www.sis.se/standard/std-795. 
  3. ^ Svenska skrivregler. Språkrådets skrifter, 1654-0433 ; 8 (3., [utök.] utg.). Stockholm: Liber. 2008. Libris länk. ISBN 9789147084609 
  4. ^ ”Frågelådan: "Hur skriver man datum med siffror?"”. Institutet för språk och folkminnen. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html?url=-27634753%2Fcgi-bin%2Fsrfl%2Fvisasvar.py%3Fsok%3Ddatum%26svar%3D26089&sv.url=12.c17e514db30bb2a810ea. 

Externa länkarRedigera