Datorspelsåret 2016

dator- och TV-spelsrelaterade händelser under 2016

Datorspelsåret 2016 är en kronologisk lista över datorspel utgivna 2016 uppdelad per halvår.