Damaskusskriften är en judisk skrift avfattad på hebreiska. Dateringen är osäker, men den måste ha tillkommit före år 70 e.Kr.

Skriften, som sannolikt härrör från esséerna, innehåller bl.a. flera förmaningstal.