Öppna huvudmenyn
Ett före detta dagsverkstorp i Sverige: "Lilla Dalen", som låg under Elvesta gård.

Dagsverke är det arbete som en arbetare utför på en dag. Dagsverksskyldighet var den ursprungliga formen av feodal jordpålaga: bönderna på godsen livnärde sig genom att bruka egna jordlotter, men presterade också ett bestämt antal dagsverken på godsherrens domänjord, vars avkastning denne tillgodogjorde sig.

I trakter där gods inte fanns (det vill säga främst i norra Sveriges inland) upplät de självägande bönderna mark (inom eller utom byn) till egendomslösa som fick bebygga och bruka jorden för egen del mot ett uppgjort antal dagsverken om året. Torparen och hans familj fick även bo i dagsverkstorpet.

Se ävenRedigera