Dagg

vattendroppar som uppkommer på föremål om morgonen och kvällen

Dagg är små vattendroppar som uppkommer på föremål, på morgonen och kvällen. Frusen dagg kallas frost eller rimfrost.

En daggdroppe på ett palmblad i Trädgårdsföreningen, Göteborg, 2012
Guttation på sjöfräken

Vattendropparna uppstår då varm fuktig luft kyls av under natten. Den avkylda luften förmår då inte att hålla kvar all vattenånga, utan en del av fukten kondenseras till droppar som fälls ut till exempel på väggar och bilar. I gräs mm bidrar även guttation till uppkomsten av dagg.

Närhet till vattendrag gynnar bildandet av dagg.

Se ävenRedigera