Dagens Press

finlandssvensk kvällstidning

Dagens Press var en daglig aftontidning i Helsingfors som uppstod 1914 genom sammanslagning av Guss Mattssons "Dagens Tidning" och den under Axel Lilles auspicier stående "Nya Pressen". Tidningen utgavs av AB Dagens Press, vars huvudsakliga ägare var Hufvudstadsbladet. Lille blev huvudredaktör och som ansvarig redaktör fungerade Otto Edvin Rautell. Verkställande direktör var Justus Grönmark och som ledningens ordförande fungerade Viktor Ek.

Tidningen var en viktig opinionsbildare i Helsingfors, och framförde starkt Svenska Folkpartiets vänstra falangs åsikter. Tidningen utkom veckans varje dag under de första två åren, men efter 1916 utkom den bara sex dagar i veckan. Efter flera år av förlust förenades "Dagens Press" i slutet av 1921 med den lilla "Svenska Tidningen" till "Svenska Pressen".

KällorRedigera