Öppna huvudmenyn

Digitalt selektivanrop

(Omdirigerad från DSC)

Digitalt selektivanrop eller DSC (engelska: Digital Selective Calling) är ett digitalt anropssystem för sjöradio, bland annat marin VHF. Systemet avlastar anropskanalerna och möjliggör bland annat automatiska nödanrop.

Innehåll

BakgrundRedigera

Traditionellt anropas närliggande radiostationer (fartyg) på VHF-kanal 16, som alla fartyg konstant lyssnar på. I livligt trafikerade vatten är trafiken på anropskanalen störande intensiv, vilket lätt leder till att ett anrop missas. DSC löser problemet genom att man kan ange vilket fartyg man vill tala med och vilken kanal man valt för själva samtalet, varvid just det fartygets radio visar upp meddelandet om anrop.

Tillgången till en digital kanal och den inbyggda dator som tolkar informationen gör det lätt att införa ytterligare tjänster, framförallt möjlighet att skicka nödanrop genom att bara trycka på en knapp och ändå få med information om fartyget och dess position.

TeknikRedigera

DSC använder VHF-kanalen 70 (156,525 MHz), MF-frekvensen 2187.5 kHz eller en för ändamålet reserverad HF-kanal för digitalt kodade meddelanden som innehåller avsändarens och mottagarens niosiffriga sjöradionummer (MMSI), meddelandets art och eventuellt annat data. En DSC-apparat som mottar ett anrop riktat till dess inprogrammerade MMSI-nummer uppmärksammar operatören på detta. DSC-apparaten kan också utväxla data som inte kräver uppmärksamhet, till exempel förfrågan och upplysning om fartygets position. Anrop kan utom till enskilda stationers MMSI-nummer riktas till ett nummer som representerar flera stationer eller till alla stationer inom ett visst område (alla inom hörbarhetsområdet då det gäller VHF).

Moderna sjöradiotelefoner är i allmänhet försedda med en DSC-enhet. I små båtar används vanligen samma antenn för kanal 70 och de vanliga VHF-frekvenserna, medan handelsfartyg bör ha separata antenner, så att avlyssningen inte behöver avbrytas vid VHF-samtal. DSC-enheten är nuförtiden nästan alltid också kopplad till en satellitnavigator (vanligen GPS), så att fartygets position kontinuerligt finns tillgänglig och inte skilt behöver matas in.

Varje sjöradiotelefon med DSC-enhet skall ha ett MMSI-nummer, som man får i samband med att man beviljas radiotillstånd. Man kan också ansöka om ett MMSI-nummer för till exempel en segelförening, så att alla föreningens båtar i närheten kan anropas på en gång. Numren har viss struktur, så att man ur det kan utläsa stationens art och nationalitet.

NödmeddelandenRedigera

DSC-enheten har speciella funktioner för nödmeddelanden.

I det enklaste fallet, vilket är det vanliga på fritidsbåtar, finns på radiotelefonen en röd knapp (ofta skyddad med ett lock), som aktiverar automatisk sändning av ett nödanrop ("DISTRESS"), då den hålls nedtryckt ett antal sekunder. Har man tid kan man förbereda meddelandet och då bland annat ange nödens art.

Nödanropet består av uppgift om att det är frågan om ett nödanrop, radiostationens MMSI-nummer (som identifierar fartyget), nödens art (enligt en fast lista), senaste kända position, tid då positionen fastställdes och uppgift om hur kommunikationen skall fortsätta (ifråga om VHF på kanal 16).

Den som mottagit ett nödmeddelande kan kvittera meddelandet ("DISTRESS ACKNOWLEDGEMENT"), återsända det ("DISTRESS ALERT RELAY") eller bara övergå till att följa nödtrafiken. Den som sänt ett felaktigt nödmeddelande kan (med vissa apparater) återta det. Alla dessa DSC-meddelanden skall kompletteras med annan radiokommunikation (på kanal 16 ifråga om VHF).

Tack vare egenskaperna hos den digitala sändningen kan den mottas på något längre håll än på vilket hörbarheten tillåter samtal.

Il- och säkerhetstrafikRedigera

Också iltrafik (pan-pan) och säkerhetstrafik (securité) särbehandlas av DSC. Meddelandenas art anges som "URGENCY" respektive "SAFETY".

NormaltrafikRedigera

Man kan använda DSC för att etablera normal radiokontakt med en annan radiostation. Man anger då MMSI-numret för den andra stationen och på vilken kanal samtalet skall föras. Radiooperatören på den andra stationen uppmärksammas och lyssnar på vald kanal, varvid man inte behöver belasta de traditionella anropskanalerna.

KällorRedigera