DOSEMU är en MS-DOS-emulator för operativsystemet Linux. DOSEMU är fri programvara med öppen källkod, vilket betyder att vem som helst kan skapa sin egen version för något annat operativsystem. Operativsystemet som körs i emulatorn är vanligen en specialanpassad version av FreeDOS, som också är fri programvara, men DOSEMU har även testats på andra versioner av DOS.

Säkerhet Redigera

En säkerhetsmässigt viktig skillnad mellan att köra DOS i emulator och att köra DOS installerat, är att man kan använda säkerhetsfunktioner i Linux för att skydda DOS. Eftersom alla DOS-filerna i DOSEMU ligger som enskilda filer även i Linux:s filsystem så kan man skydda enskilda filer precis som om det vore Linux eget system. Man kan alltså använda säkerhetslösningar i DOS-miljöer som inte ansågs behövas när MS-DOS utvecklades.

Här följer exempel på två kommandon som skrivskyddar och backup-kopierar autoexec.bat:

$ chmod 444 ./autoexec.bat
$ tar zcvf /backup/autoexec.bat.tar.gz ./autoexec.bat

Versioner Redigera

Version 1.4 kom ut första halvåret 2007 och är den första stabila versionen som har fungerande stöd för bland annat det svenska alfabetet.

Externa länkar Redigera