Dödviktsförlust, dödviktskostnad eller allokativ ineffektivitet är inom nationalekonomi den allokeringsförlust som uppstår genom bristfällig ekonomisk effektivitet, som uppstår när jämvikten för en vara eller tjänst inte ligger i Pareto optimum.

Dödviktsförluster kan uppstå på grund av den prissättning som sker i monopol, externa effekter, skatter, subventioner, priskontroll eller fasta nivåer för exempelvis löner. Dessa förluster är en konsekvens omkring regler som gynnar artificiell knapphet.

KällorRedigera

  • Lär lätt! Mikroekonomi kompendium
  • Dufwenberg, Martin, Isacson, Marie-Louice och Lundholm, Michael (2000). Tillämpad Mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur.
  • Roger Axelsson (1998). Mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur.