Cystoskopi är observation eller bildupptagning, av urinblåsans inre genom endoskopi. Cystoskopi utförs med hjälp av ett kateterformat instrument kallat cystoskop.

Ett flexibelt cystoskop