En bild med flera olika grafer med cykler
En bild med flera olika grafer med cykler. Graferna är från höger till vänster är:

Inom grafteori, är en cykel en hörnföljd där varje hörn passeras exakt en gång, och första och sista hörnet är likadana.

DefinitionRedigera

En cykel en stig som börjar och slutar i samma hör, vilket innebär att den är sluten. Om hörnen är platser blir då en cykel en rundvandring, det vill säga vi börjar på en plats som vi sedan kommer tillbaka till.

BeteckningRedigera

Om   är ett heltal sådant att   då är den cykliska grafen med   hörn  .

ReferenserRedigera