Cykel (grafteori)

koncept inom grafteori

Inom grafteori, är en cykel en hörnföljd där varje hörn passeras exakt en gång, och första och sista hörnet är likadana. Om hela grafen (alltså alla dess hörn och alla dess kanter) ingår i cykeln, så kallas den en cykelgraf.

En bild med flera olika grafer med cykler
En bild med flera olika cykelgrafer. Graferna från höger till vänster är , , och .

DefinitionRedigera

En cykel är en stig som börjar och slutar i samma hörn, vilket innebär att den är sluten. Om hörnen är platser blir då en cykel en rundvandring, det vill säga vi börjar på en plats som vi sedan kommer tillbaka till.

BeteckningRedigera

Om   är ett heltal sådant att   så betecknas cykelgrafen med   hörn  .

ReferenserRedigera