Culpaansvar

juridisk term inom förmögenhetsrätt

Culpaansvar är ett juridiskt begrepp. Det innebär att den som av vårdslöshet orsakar en skada ansvarar för att ersätta denna.[1]

Culpaansvar är grundregeln för ansvarsutdömande inom förmögenhetsrätten. En avtalspart som tillfogar motparten en ekonomisk skada är skadeståndskyldig, om kontraktsbrottet orsakats av culpa (vårdslöshet).

Källor redigera