Culpa in contrahendo (latin) är en juridisk term för oaktsamhet inom avtalsförhandlingar. Termen beskriver typiskt sett då en avtalspart, genom oaktsamhet, orsakar en annan part skada under avtalsförhandlingar.[1]

Med andra ord; oaktsamhet före eller i samband med att avtal ingås.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Ramberg, Jan & Christina (2007). Allmän avtalsrätt. sid. 61 
  2. ^ Se NJA 1963 s. 105