Cronologia Dunensis var en medeltida handskrift som förvarades i cistercienserklostret Ten Duinen (grundat 1139) i Flandern.

Handskriften är känd genom att klostrets abbot (”priori Dunensi Brugis”) Carolo (Carolus) de Visch i sin omfattande bok ”Bibliotheca Scriptorum Sacri Ordinis Cisterciensis”, tryckt i Köln 1649, lät infoga en avskrift av densamma. Handskriften har med stor sannolikhet funnits i hans klosterbibliotek.

I bokens förord omtalas handskriften som ”Eliæ de Coxida Abbatis Dunensis, Sermones duo, olim (circa an. 1190) habiti in Capitulo generali.” Den är således författad omkring 1190 och är en komplett lista över de olika munkkloster av cistercienserorden i Europa som grundats under perioden 1113–1189. Mellan åren 1188 och 1189 har de Visch i sin årtalslista lagt in rubrikraden ”Hic definit antiqua Cronologia Dunensis”. Det finns således inga tvivel om att handskriften tillkommit eller slutförts 1188-1189, vilket ju också de Visch angett med ”circa an. 1190”.

Handskriften har stort historiskt värde eftersom grundläggningsår och månad redovisats för många av de nordiska klostren som i övrigt har bristfällig dokumentation. Den är också intressant då den anger ett dittills okänt kloster i Lunds stift 1138. Till Lunds stift räknades vid denna tid Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm. Klostret i fråga, Clara Sylua, uppfördes redan fem år före Alvastra och Nydala, båda 1143, vilka dittills ansetts som de äldsta i Skandinavien.

Nordiska kloster omnämnda i Cronologia Dunensis redigera

Handskriften innehåller följande uppgifter om de nordiska klostren:

 År   Kloster   Upplysningar 
1138 Okänt kloster Clara Sylua, In Dania, Lundensis
1143 Alvastra, Östergötland Mense Iunio Alnastrum, In Suetia, Vpsalensis
1143 Nydala, Småland Mense eodem (samma månad), Noua vallis, In Godlandia, Lincopensis
1144 Herrevads kloster, Skåne 4. Idus Octob., Heriuadum, In Dacia, Lundensis
1146 Lysia, Bergen 7. Idus Iulij, Lysa, In Norvvegia, Bergensis
1147 Huvedöya, Oslo Houedoa, In Norwegia, Asloensis
1148 Varnhem, Västergötland Varuhemium aliás Beruheim, In Suetia, Scarensis
1153 Esrums kloster, Själland Esromium, In Dacia, Roskildensis
1158 Vitskøl kloster, Jylland Nonis Aprilis, Vitæ Schola, In Dacia, Lundensis
1160 Julita, Södermanland Saba, aliás Julita, In Suecia, Strengennensis
1161 Sorö, Själland Idibus Julij, Sora, In Dania, Roskuldensis
1162 Tvis, Jylland Tuta vallis, In Dania, Rypensis
1163 Roma, Gotland Gudualia, In Godtlandia, Visboiensis
1165 Öm, Jylland Clara Insula, In Dania, Lundensis, alibi Arosiensis
1171 Holme, Fyn Insula Dei, In Dania, Ottoniensis
1172 Okänt kloster 6. Cal. Iulij Phionia, vel Fyonia, In Dania
1173 Lögum, Jylland Locus Dei, In Dania Rypensis
1174 Okänt kloster 4.9as. Februarij Colbar, idest, Mera vallis, In Dania, Lundensis
1176 Okänt kloster 4. cal. Aprilis, Gradizium, In Norwegia, Hamariensis
1188 Okänt kloster Nemus S. Mariæ, In Dania, Lundensis

Källor redigera