Council of Wales and the Marches

Council of Wales and the Marches, Rådet för Wales och Marches, var en engelsk administrativ enhet som täckte Wales och den del av England som benämns Welsh Marches.

Rådet grundades under 1400-talet och var ursprungligen ansvarigt för att administrera Furstendömet Wales, det vill säga det landområde som hamnat under engelsk domvärjo efter att Wales erövrats av engelsmännen under 1200-talet. På 1500-talet annekterades hela Wales av England och rådet fick då styra även det nytillkomna området.

Rådet hade sitt högkvarter i Ludlow Castle.