Cost, insurance and freight, förkortat CIF (kostnad, försäkring, frakt[1]), är en Incoterm som används inom handel och sjötransporter. CIF betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen.

Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. CIF-termen innebär också att säljaren måste stå för marinförsäkring även för köparen. Endast minimikrav ställs på säljarens försäkring. Säljaren ska exportklarera varan. Transportdokumentet övergår när godset passerat fartygets reling i lossningshamnen. Transportrisken övergår när godset passerat fartygets reling i lastningshamnen. Kostnaden för godstransporten övergår när godset ligger vid fartygets reling i lossningshamnen.

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ "CIF". NE.se. Läst 26 augusti 2014.