Fruktförsäljare i Indien.

En försäljare eller säljare (om kvinnor i äldre språkbruk även försäljerska eller säljerska) är en person som har som målsättning att sälja varor eller tjänster till en kund.

Försäljare är en yrkesgrupp, men även privatpersoner som säljer något kallas försäljare. En person som arbetar som försäljare kan t.ex. vara expedit i en butik, telefonförsäljare eller innesäljare.

Försäljare utgör motsatspar med köpare, vilket också är vanliga benämningar på parterna i ekonomiska avtal.