En försäljare eller säljare (om kvinnor i äldre språkbruk även försäljerska eller säljerska) är en person som har som målsättning att sälja varor eller tjänster till en kund.

Fruktförsäljare i Indien.

Försäljare är en yrkesgrupp, men även privatpersoner som säljer något kallas försäljare. En person som arbetar som försäljare kan t.ex. vara expedit i en butik, telefonförsäljare eller innesäljare.

Säljare och köpare utgör motsatspar och är de vanliga benämningarna på parterna i ekonomiska avtal.