Consumer-to-consumer, C2C (konsument-till-konsument), är en marknadsmodell där affärstransaktionerna sker direkt mellan konsumenter.

Termen används vanligast för näthandel mellan konsumenter, och då speciellt i samband med nätauktioner, e-auktioner.

Att tänka på vid C2C:

  • Varken konsumentlagen eller konsumenttjänstlagen gäller.
  • Ingen garanti.
  • Endast köplagen gäller som är dispositiv. Vilket betyder att lagen kan avtalas bort.
  • Större risk att bli lurad av bedragare, om inte system för säker betalning finns som sk. tredjepartssystem, vilka garanterar att båda parter får vad som överenskommits.

Se ävenRedigera