Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

(Omdirigerad från Consensus)

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår är en studentkår vid Linköpings universitet. Kåren representerar ca 2 900 studenter och är verksam på Campus US i Linköping och Campus Norrköping i Norrköping. Fram till hösten 2015 hette kåren Consensus - Hälsouniversitetets studentkår, men på grund av fakultetens namnbyte från "Hälsouniversitetet" till "Medicinska fakulteten" så bytte även kåren namn.

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet
Consensus logga
kårband
LärosäteLinköpings universitet
OrtLinköping och Norrköping,
KårordförandeLinus O(h)lsson
Antal medlemmarca 1000
Bildad1995
ValsystemSektionsval
KårtidningAtlas (Vilande)
Medlem iSFS
LokalorganisationerArbetsterapeutsektionen
Biomedicinska Analytersektionen
Doktorandsektionen
Fysioterapeutsektionen
Logopedsektionen
Medicinska föreningen
The Section for Experimental Biomedicine
Sjuksköterskesektionen Linköping
Sjuksköterskesektionen Norrköping
Webbplatshttp://consensus.liu.se

OrganisationRedigera

Consensus styrs av ett fullmäktige med 29 ledamöter, valda årligen inom de nio sektionerna:

 • Arbetsterapeutsektionen (AT)
 • Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten (DOMFIL)
 • Biomedicinska analytikersektionen (BMA)
 • Logopedsektionen (LOG)
 • Sektionen för Medicinsk Biologi (MedBi)
 • Medicinska Föreningen (MF)
 • Fysioterapeutsektionen (FT)
 • Sjuksköterskesektionen i Linköping (SSK-L)
 • Sjuksköterskesektionen Norrköping (SSK-N)

Val av fullmäktigeledamöter sker enligt respektive sektions stadgar.

Fullmäktige utser styrelsen bestående av tio ledamöter. Av dessa är numera sex heltidsarvoderade (varav två stycken utgör studentkårens presidum), tre stycken deltidsarvoderade styrelseledamöter och en mötesordförande. Utöver styrelsen så deltidsarvoderas även fem handläggare (Marknadsföringsansvarig, Projektledare CARMA, Caféchef, Pubchef och Internationellt ansvarig) som arbetar med sitt specifika område i samarbete med styrelsen.

Heltidsarvoderade

 • Kårordförande
 • Vice Kårordförande
 • Studiesocialt ansvarig med Arbetsmiljöansvar
 • Studiesocialt ansvarig med Mottagningsansvar
 • Utbildiningsutvecklare
 • Medlems- och studentrepresentantansvar

Consensus är delägare av Kårservice tillsammans med Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet och LinTek - Linköpings teknologers studentkår. Kårservice hanterar på medlemmarnas uppdrag kåravgifter och medlemsregister samt förvaltar kårhusen Kårallen och Kårhus Örat i Linköping samt puben hg (Linköping) och Pub Örat (Linköping). Sedan hösten 2006 är Kårservice även huvudman för Kårhus Trappan i Norrköping, där man också driver pub- och festverksamhet.

HistorikRedigera

Consensus bildades sommaren 1995 genom en sammanslagning av den dåvarande medicinarkåren LMSK och sjuksköterskekåren HUFS, möjligen även av sjukgymnasternas kår.

Legenden säger att den nya kåren bildades efter att universitetets rektor Sven Erlander som, när bland annat landstingskommunala vårdhögskolan införlivades i universitetet, tröttnade på vårdkårernas interna osämja och bad dem nå konsensus, vilket de gjorde. Consensus var då den första och enda studentkåren i Sverige som organiserade både vård- och läkarstudenter. Förste kårordförande var sjuksköterskestudenten, sedermera med. dr. och chef för Psykoonkologisk mottagning i Tema cancer på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm Jeanette Winterling.

PresidiumRedigera

Sittande mellan 2018-nutid
År Kårordförande Vice Ordförande Studiesocialt ansvarig

med Arbetsmiljöansvar

Studiesocialt ansvarig

med Mottagningsansvar

Utbildningsutvecklare Medlems- och studentrepresentantsansvarig
2021/2022 Linus O(h)lsson Jannice Bygdén Jolanda Saxfors Isabelle Arnberg Tilda Jalakas vakant
2020/2021 Filip Thuvander Olivia Olsson Sara Nääs Erik Wängstam Anna Larsen -
2019/2020 Elin Fägerstam Arvid Sundström Staffan Holm Lervik Alvina Johansson Johanna Radegård -
2018/2019 Jacob Larsson Louise Abrahamsson Oskar Hogman Gustaf Andersson Thea Sandqvist -

Kåråret 2018/2019 och framåt delades Studiesocialt ansvarig upp i två egna heltidstjänster: Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar respektive mottagningsansvar.

Från och med kåråret 2021/2022 existerar heltidstjänsten Medlems- och studentrepresentantsansvarig.

Sittande mellan 2015-2018
År Kårodförande Vice Ordförande Studiesocialt ansvarig Utbildningsutvecklare
2017/2018 Jacob Larsson Axel Limbäck Gustav Hanstorp Josefine Norlander
2016/2017 Matilda Strömberg Marcus Norberg Axel Lund Paulina Guillén
2015/2016 Matilda Strömberg Niclas Olsson Håkan Edler Linus Nielsen
Sittande mellan 2004-2015
År Kårordförande Vice Kårordförande

med ansvar för studiesociala frågor

Vice Kårordförande

med ansvar för utbildningsfrågor

2014/2015 Niclas Olsson Nathalie Lindström John Lemchen
2013/2014 Sebastian Becker Fredrik Lindh David Olander
2012/2013 Oskar Lyding Per Stigson Therese Björn Johansson
2011/2012 Riccardo Barchiesi Annie Svensson Therese Björn Johansson
2010/2011 Emma Holmquist Sköld Simon Nordström Nilsson Riccardo Barchiesi
2009/2010 Mikael Strid Jana Andersson Rebecca Andersson
2008/2009 Emanuel Stenius Mikael Strid
2007/2008 Sara Bergqvist Tobias Björkgren Patrik Aronsson
2006/2007 Sara Bergqvist Sebastian Geijer Kenneth Csiffáry
2005/2006 Theo Bodin Karolin Eriksson Anna Karlsson
2004/2006 Jill Jönsson Henrik Eriksson Lisa Harryson
Sittande mellan 1995-2004
År Kårodförande Vice Kårordförande
2003/2004 Alexander Presthaug Hanna Wide
VT 2003 Nina Gustafsson Åberg Maria Hellman
HT 2002 Daniel Madan Andersson Nina Gustafsson Åberg
2001/2002 Sara Holmgren Erik Andersson
2000/2001 Anita Fernström Anton Forsberg
1999/2000 Johan Lundgren Josefine Andin
VT 1999 Lisa Wallin Emelie Månsson
HT 1998 Lisa Wallin Marie Lundström
1997/1998 Kristina Persson
1996/1997 Jonas Fredriksson
1995/1996 Jeanette Winterling